מוזמנת להדפיס את התפילה

ולקחת איתך לבית הכנסת/ להדפיס לקהילה

תפילת אישה לשנה חדשה HP2.jpg